- TECHNOLOGIE NECHTE NA NÁS -


PROFESIONÁLNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY TZB

Jsme tým projektantů, kteří se zaměřují na projekci Technických Zařízení Budov (TZB). Projektujeme všechny fáze projektové dokumentace od studií, přes tvorbu dokumentace pro stavební povolení, až po prováděcí dokumentaci. 


ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Projekce domovních a průmyslových rozvodů všech typů vodovodu (pitná, užitková, upravená voda), požární vody, venkovní a vnitřní rozvody splaškové a dešťové kanalizace. Navrhujeme i retenční a akumulační nádrže, přečerpávací stanice dešťovách a splaškových vod, odlučovače tuků atd.

VYTÁPĚNÍ

Projekce rozvodů vytápění ve všech typech objektů, plynových kotelen, předávacích stanic, tepelných čerpadel a teplovzdušné vytápění v rámci občanské výstavby, obchodních domů, průmyslových objektů.

VZDUCHOTECHNIKA a CHLAZENÍ

Projekce vzduchotechniky a chlazení od rodinných a bytových domů, haly, průmyslové objekty, vzdělávací zařízení až po objekty pro volnočasové aktivity.  

ELEKTRO

Projekce silnoproudé elektroinstalace vč. bleskosvodu a slaboproudých technologií dle přání investora - SMART HOME.

DALŠÍ SLUŽBY

Na požádání jsme schopni zprostředkovat požární bezpečnost staveb, statiku, inženýrské sítě.


KONTAKT

m3h-projekce

Malinovského nám. 4, Brno, 60200

+420 736 718 096

bernard@m3hprojekce.cz